Gestionem la fabricació i muntatge en temps mínim

Oferim la gestió de fabricació de prototips en qualsevol tecnologia que s'utilitzi.
Gestionem la fabricació i muntatge de les unitats del prototip en un termini mínim. Gestió de materials.

Una solució completa clau en mà

  Contractació de components.
  Fabricació.
  Muntatge final.

Amb els serveis de mecatrònica, producció i muntatge, podem satisfer gairebé qualsevol necessitat de prototips amb lliuraments ràpids.