El procés de disseny inclou els següents passos:


cidein posseeix un complet flux de disseny controlat per un procediment que ens permet verificar totes les fases amb les especificacions pròpies de cada client.

Punts d'especial atenció:

Anàlisi previ

El disseny comença amb un exhaustiu anàlisi dels esquemes i fitxers per localitzar possibles errors de connexió, geometries no definides o components no especificats.

Verificació

El procés requereix tres passos de validació de client abans de completar-se.

Documentació

Una documentació exhaustiva a tots els nivells d'informació del disseny és lliurada al final, incloent-hi la documentació de fabricació i la base de dades completa de cada disseny.

Qualitat

Per tal de portar un servei de màxima qualitat als nostres clients, disposem d'una sèrie de punts de revisió de l'avanç del disseny per garantir que cada treball s'ajusta als requisits de cada client (sistema de control de qualitat).

Interlocutor

És important per a nosaltres proporcionar al client una relació contínua i estable per conèixer en profunditat i entendre el seu disseny, i per això s'assigna a cada client un interlocutor (Project manager).