Per què subcontractar

La subcontractació del layout de circuits impresos és una de les feines més eficients i més utilitzades per l’outsourcing.

A l’actualitat, la qüestió central no és “subcontractar” o “no subcontractar”, sinó elegir el partner adequat. El repte és augmentar la competitivitat sense perdre la capacitat de gestió sobre els processos. I cidein li ofereix els requisits més importants per a ser elegits.

  Coneixement específic: som especialistes.
  Sintonia: assignem a un dissenyador o layouter principal a cada client per a conèixer específicament els requeriments de cada empresa.
  Tecnologia: disposem de les eines més potents del mercat per realitzar els treballs.
  Referències: disposem d’un extens llistat de referències de cada sector.
  Flexibilitat: Pot subcontractar parcialment qualsevol part del procés . Podem realitzar qualsevol dels treballs individualment. Llibreries de components, emplaçament, CES, layout, integració mecànica, documentació...
  A la seva mida: podem realitzar fins i tot treballs On Site. Disposem de coneixement i habilitat amb les eines més utilitzades.
  Tot en un: A més, ara oferim també disseny de Mecatrònica (creació de la mecànica per al suport de mòduls electrònics) i gestió dels prototips en fabricació i muntatge.