Disseny de la mecÓnica per al suport dels m˛duls electr˛nics

Complement essencial per al control i comprensiˇ que els canvis suposen evitant problemes d'integraciˇ i els bucles de retreball que aix˛ significa.

  Disseny conceptual i desenvolupament mecÓnic de les envoltants del producte electr˛nic, ja siguin plÓstiques o metÓl•liques.
  Realitzaciˇ de prototips de carcasses contenidores en plÓstic, resines o xapa.
  CarÓtules personalitzades per a caixes.
  Test fixtures i adaptadors de test.

Tot encaixa. Benefici´’s de l'estalvi de temps i de la integraciˇ de processos.