Factors diferencials

5 raons:
  Disponibles
  Ràpids
  Competitius
  Propers
  Experts

Ho fem fàcil i a risc zero

  Experimentat equip de treball.
  Ampli espectre de tecnologies i capacitats.
  Acurat servei al client i capacitat de intercomunicació.
  Alta disponibilitat: 14 persones al seu servei.
  Flexibilitat.
  Més de 14.000 dissenys complexos i HDI realitzats.
  Experiència en senyal digital d’alta velocitat, senyal mixta, plaques. analògiques, de RF, de potència, il•luminació i alimentació.
  Cadena completa de disseny PCB i capacitat de producció.
  Finestreta de contacte únic. Disseny i Prototip.
  Integració de les dades mecàniques i electròniques per a la verificació del muntatge.
  Mètodes de disseny innovadores per a Micro BGA Fine Pitch.
  Macros: A través dels anys hem anat desenvolupant programes personalitzats i scripts per guanyar eficiència, millorar la qualitat i complementar les eines de disseny actual.