Disseny en 3D

El disseny dels circuits impresos utilitzant les nostres llibreries 3D permet generar els fitxers de CAD de sortida (format DXF o format STEP) per la utilització dels mecànics, però també ens permet treballar amb les limitacions mecàniques en altura per les zones que s’especifiquin.

Avantatges

És fonamental per disposar una imatge final del disseny i poder veure errors abans de procedir a la fabricació. Ens permet veure si existeixen conflictes entre els components d’una targeta el seu entorn: la visualització d’acoblaments entre targetes o amb els elements mecànics, connectors, punts d’encaix... etc.

  Permet realitzar un acoblament virtual en 3D amb els altres elements de l’equip i ajustar-hi adequadament la targeta.
  Avança la fase del disseny mecànic quan s’ha establert el posicionament.
  La documentació final del producte pot incorporar una “foto” des de qualsevol angle, cosa que proporciona un aspecte més professional i una millor informació.
  Totes les avantatges es tradueixen en un estalvi econòmic en el desenvolupament del producte.