Disseny de circuits impresos

Captura d'esquemes, generació de símbols i de petjades (footprints). (saber-ne més)

Prototipatge

Gestionem la fabricació i muntatge en mínim temps. (saber-ne més)

Mecatrònica

Disseny de la mecànica per al suport dels mòduls electrònic. (saber-ne més)

Som el Nº1 a Espanya, experts en circuits HDI

Dissenyant circuits impresos des de 1988

Innovació tecnològica

La nostra experiència i coneixement ens han permès estar sempre al corrent de la innovació tecnològica amb desenvolupaments ultra-moderns. (saber-ne més)

Factors diferencials de cidein

  Experimentat equip de treball.
  Cadena completa de disseny PCB i capacitat de producció.
  Finestra de contacte únic.
  Ampli espectre de tecnologies ... (saber-ne més)

¿Per què subcontractar?

Cap empresa pot “fer-ho tot” de manera totalment eficient. Així, mitjançant la subcontractació de processos no fonamentals, aquests poden ser realitzats per tercers d’una manera més eficaç i econòmica. (saber-ne més)

Disseny col•laboratiu

Combinem el coneixement de la tecnologia de PCB i la nostra àmplia experiència en tots els sectors del mercat amb el coneixement del producte dels nostres clients en un Disseny Col•laboratiu. (saber-ne més)

Disseny 3D

Permet realitzar un assemblatge virtual en 3D amb els demés elements del equip i ajustar les targetes al mateix. (saber-ne més)

Qualitat

Homologats per mes de 100 empreses al seu sistema de qualitat. (saber-ne més)

Expliqui’ns el seu projecte i els seus dubtes a

+34 93 490 62 27